Historia

Historia Polkowic sięga czasów średniowiecza, jest związana z dziejami Śląska i utworzonego w połowie XII wieku Księstwa Głogowskiego. Niewątpliwie największym bogactwem Ziemi Polkowickiej są złoża miedzi, którym towarzyszą w postaci domieszek liczne inne metale jak srebro, ołów, nikiel, kobalt i molibden. Z tego powodu niegdyś rolniczo-leśne tereny przeobraziły się w obszar przemysłowy, Począwszy od 1947 na teren Polkowic i sąsiadujących z nimi wiosek napłynęło wielu przesiedleńców z południa Polski w tym wiele nowonarodzonych dzieci Bożych, którzy utworzyli oficjalny niezarejstrowany zbór Chrześcijan Zielonoświątkowych. Początkowo zgromadzenia odbywały się w domach prywatnych. Bóg zsyłał swoje błogosławieństwo.

Z rozwojem przemysłu miedziowego rozwijało się też budownictwo mieszkaniowe. Wielu wierzących otrzymało mieszkania w mieście Polkowice. Dwie rodziny z Polkowic w 1981 roku zaczęły uczęszczać do nowopowstałego zboru w Lubinie, który w tamtych dniach służył pomocą, pragnąc pracować dla Pana. Siali ze łzami, a Bóg stopniowo przydawał coraz więcej osób. Ewangelia rozprzestrzeniała się tak, że od 1981 roku do 1994 roku uwierzyło 100 osób. Nabożeństwa w tygodniu odbywały się po domach, natomiast w niedzielę wierzący jeździli do zboru w Lubinie.

W roku 1984 powstała w Polkowicach placówka Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej Zboru w Lubinie, Bóg dalej dokonywał swojego dzieła, zbawiał ludzi chrzcił Duchem Świętym, uzdrawiał oraz wyposażał braci i siostry do posługi. Boża łaska spowodowała i wzrost społeczności i w rezultacie powstanie zboru w Polkowicach w 1993 roku.W nowopowstałym zborze rozpoczęto regularne nabożeństwa i kontynuowano pracę na Niwie Pańskiej. Rada naczelna ustanowiła braci starszych, udzielając im błogosławieństwa. Przy takiej liczbie członków niemożliwe było już odbywanie nabożeństw w blokowych mieszkaniach. Pan nad wszystkim czuwał. W tej sprawie pobudził braterstwo, które w wiosce Sobin, oddalonej 5 km od Polkowic, odstąpiło dwa pokoje na cele zboru. W tej wsi Pan zbudził do życia wiele osób i mamy nadzieję, że dzieło Boże nie jest jeszcze skończone. Brak budynku zboru był problem. Modlitwa zanoszona z wiary przez wiele miesięcy zaowocowała Domem Modlitwy, budynkiem w centrum miasta, który może pomieścić około dwustu osób, posiada też salki gdzie mogą odbywać się szkółki niedzielne. Zakup tego budynku jest świadectwem mocy i potęgi Boga. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych! Dziś wspominając ten czas wysławiamy Boga, ponieważ to, co było nierealne dla wielu, Bóg właśnie uczynił. Otwarcie domu modlitwy odbyło się 27 sierpnia 1995 roku. Zmiana siedziby i posiadanie własnego lokalu przyczyniło się do rozwoju zboru. Minęło ponad 10 lat od tamtych wydarzeń. Bóg był, jest i będzie z nami. Dzieło, które rozpoczął doprowadzi do końca. W tym czasie przeżyliśmy naprawdę wiele. Jak chyba każdy zbór mieliśmy dni wspaniałe i takie, do których nie chcemy wracać. One też były potrzebne: uczyły nas i przepalały. Ponieśliśmy wiele porażek, dopuszczając do serca niechęć do brata, szukając swego, ulegając wpływom tego świata, grzesząc. Wiele razy musieliśmy opamiętać się, wyznawać Bogu nasze upadki i pokutować, ale Ojciec zawsze nam przebaczał. Bóg jest dobry, cierpliwy, pełen miłości i wychowuje nas, bo jesteśmy jego dziećmi. Do Swego zboru Bóg przyprowadził wielu wspaniałych ludzi, uzdolnił ich i obdarował, przez co dziś są zbudowaniem dla innych, usługują młodzieży, dzieciom, osobom uzależnionym i biednym. Teraz podjęliśmy decyzję o rozbudowie Domu Modlitwy. Modlimy się o przebudzenie i odnowę. Bóg przemówił do nas przez swoje Słowo: I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłuchani z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię (2 Krn 7,14). Podjęliśmy decyzję i zachęcamy się wzajemnie, aby uniżyć się przed Bogiem, modlić się i szukać Jego oblicza, odwróciwszy się od wszelkiego zła.

Prosimy wszystkie siostry i braci o modlitwę za nami. Pan Jezus powiedział …zbuduję Kościół mój (Mt 16, 18). Pismo pokazuje, że Chrystus jest jedynym budowniczym poprzez Ducha, lecz buduje z ludźmi jako podwykonawcami. Nie wymieniłem nazwisk wielu wspaniałych podwykonawców, którzy byli posłuszni Bogu i oddali siebie samych na potrzeby Zboru w Polkowicach.

Rozbudowa domu modlitwy