Człowieczy los

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię . Tak rozpoczyna się Święta Boża Księga zwana Biblią . Oznacza to, że przedtem nie było nic była pustka i ta pustka była dziwna . Ale stało się jeszcze coś bardziej dziwnego , że ta pustka przestała istnieć a zaczęło się coś dziać , zaczyna coś istnieć . Biblia mówi : Bóg jedynie powołuje do bytu , to czego nie było , lub czego nie ma . [Rzym.4,17]
Od samego początku nie mówiłem w skrytości , odkąd to się dzieje , Ja tam Jestem ! [Iz.48,16] A zatem tam gdzie Bóg jest zawsze zaczyna się coś dziać , tak było kiedyś i tak będzie zawsze . Raz jeszcze spróbujmy sobie to wyobrazić . Nie było nic , nie było drzew , zwierząt , nie było dzieci . Jaki dziwny był ten świat , nie podobny do tego , który znamy dziś . Nie przenikniona ciemność nad otchłanią a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód .
W takich to okolicznościach Bóg podejmuje swoje zamierzone działanie i wypowiada pierwsze zdanie dotyczące naszej planety . Niech się stanie światłość !!! To oznacza , że bez światła nie ma życia . Pierwsze co zaistniało na ziemi to światło a wraz z nim życie .
Biblia od początku do końca mówi o życiu , które zaistniało z Bożego tchnienia , później na przestrzeni całej Biblii opisane jest życie i walka . O co ? O życie jest walka . Ale ostatnia księga Biblii także mówi o walce , ale już o ostatecznej walce , gdzie bastion ciemności przestanie istnieć . Mówi też o życiu , z tym , że jest tam już mowa o życiu wiecznym . W całej historii naszej planety jest tylko jedna rzecz najważniejsza dla Boga i człowieka , tą rzeczą jest życie .
Na początku wszystko co Bóg stworzył było dobre a gdy stworzył życie człowieka , powiedział , że jest to bardzo dobre . Rozradzajcie się i rozmnażajcie się , napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną , mówi Bóg . Później jednak człowiek obrał kierunek zły , bardzo zły , bo zapragnął być jak Bóg jest i chciał mieć więcej , ale przy tym stracił życie a zyskał tylko śmierć . Śmierć zniszczyła piękno człowieka i jego całą nadzieję . Śmierć zniszczyła także i moją rodzinę , zabrała mi dziewięcioro rodzeństwa , zabrała mi także i matkę , kiedy jeszcze ją potrzebowałem .Za kilka lat niektórych z czytelników dzisiejszego tekstu śmierć zabierze a za 30 , czy 50 lat nawet pamięć o niektórych z nas zaginie . Z wszystkich stworzeń , to my ludzie jesteśmy najbardziej pożałowania godni , ponieważ mamy świadomość , że śmierć nadejdzie , czasem bardzo niespodziewanie nadejdzie . A gdy nadejdzie , w rodzinie zostawi ból i rozdarcie a przyjaciół rozdziela na zawsze na ziemi , pozostawiając smutek i żal , bo był ktoś wśród nas , ale już jego nie ma . Tak było od śmierci Abla i tak będzie do ostatniego człowieka , którego śmierć zabierze z ziemi . Taki jest człowieczy los , takie jest jego przeznaczenie na ziemi .
Ale Jezus rzucił nowe światło na śmierć , sam też musiał przejść przez bramę śmierci i tam ją pokonał . Dnia trzeciego mocą swoją Ojciec wzbudził Syna do życia i Jezus stał się pierwiastkiem zmartwychwstania . Dla tego każdy kto wierzy może śmiało spojrzeć w twarz śmierci i powiedzieć : Gdzież jest o śmierci , zwycięstwo twoje , gdzież jest o śmierci żądło twoje . Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na zawsze i otrze łzę z każdego oblicza .[Iz.25,8] Ale to tak mogą mówić ludzie wierzący a wiara nie jest rzeczą wszystkich . Jeśli zatem ją masz jako dar od Boga , to trzymaj jak najcenniejszy skarb się trzyma , bo to wiara twoja wyznacza przyszłość tu na ziemi i tam w wieczności .
Rodzaj ludzki jest przecież bliski Bogu , to też zawsze powinien człowiek wzrok swój kierować w stronę Boga . Lecz tak się nie stało i z upływem lat stał się pogaństwem i co raz bardziej oddalał się od Boga .To też pomijam zepsucie rodzaju ludzkiego i zniszczenie wszystkiego przez potop ponieważ ta cała historia znana jest czytelnikom .
Dziś narody łączy tylko to , że należą do jednego gatunku ludzkiego . Natomiast dzieli je najczęściej religia , kultura i polityka . Głównym czynnikiem podziałów między ludzkich jest nienawiść wszczepiona w człowieka przez przeciwnika dusz ludzkich . Wyraz temu dał już Kain wobec swojego brata Abla kiedy życie było tak cenne . Ta nienawiść jest przyczyną nieszczęścia ludzkiego , bowiem powiedział Bóg : przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie . [1Moj.3,17] Ta przeklęta ziemia jest naszym wspólnym domem , to na niej po opuszczeniu ogrodu Eden człowiek szuka sobie schronienia i przyjaźni , szuka chleba i szuka Boga bo wie , że On jest . Dla tego też każdy człowiek musi dźwigać na swój sposób ciężar swojego losu tworząc swoją nie powtarzalną historię , każda historia będzie miała też swój ziemski koniec .
Przemijanie zatem jest nieodłącznym procesem ziemskiego życia . Dotyczy to człowieka , całej przyrody i wszystkiego co jest na ziemi .Wydawało by się , że ziemia i niebo są nie wzruszone a jednak przeminą i ziemia kiedyś przestanie istnieć . Mocą tego samego słowa jak zaistniała , tak też z trzaskiem żywioły rozpalone stopnieją a ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną . [2Pt.3,10] Wieczny i nie mający ani początku , ani końca jest nasz Bóg , którego imię Adonaj a to oznacza : Pan jest Bogiem naszym , Pan jedynie . [5Moj.6,4] Jedynie znaczy nikt więcej .
Los człowieka na ziemi był by bardzo smutny , to też użalił się Bóg nad swoim stworzeniem , czasem nawet żałował , że go stworzył , zwłaszcza wtedy gdy widział jak chętnie od dzieciństwa człowiek lgnie do złego [1Moj.6,5-6] Przez wszystkie pokolenia Bóg oczekiwał , że człowiek zrozumie wreszcie iż sam sobie nie poradzi i Bogiem nigdy nie będzie , że jego koniec będzie bardzo smutny i tragiczny , ponieważ posiadł znajomość dobra i zła a obrał mocą swej woli kierunek zła . Przez wieki na Bożej Górze Narad , ustalane były plany , jak wyjść naprzeciw człowiekowi . Mógł przecież zniszczyć wszystko i zacząć od nowa . Jednak tego nie uczynił a postanowił sam zejść na ziemię w osobie Syna swego , któremu ciało przysposobił . I tak się też stało a historia spełnienia się proroczych słów znana nam wszystkim .
Gdy by nie doskonała miłość Boga do swojego stworzenia , człowieczy los był by smutny albo tragiczny . Jednak ta miłość stała się ratunkiem , choć założenie było od początku inne , nie tak burzliwe i nie tak dramatyczne . Ale to co Bóg ma na celu zawsze osiągnie .
Słowo było u Boga a Bogiem było Słowo . W Nim było życie a życie było światłością ludzi .
Ratunkiem dla człowieka okazał się Boży Syn zrodzony przez Ojca w wieczności , Gwiazda Jasna i Poranna . Zrodzony na początku , gdy jeszcze ziemi nie było i przez cały okres kształtowania ziemi był u boku Ojca pod imieniem Mądrość . Gdy budował niebiosa , byłam tam , gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni . Gdy w górze utwierdzał obłoki , gdy morzu wyznaczał granice , aby wody nie przekraczały Jego rozkazu . Ja byłam u Jego boku mistrzynią , byłam Jego rozkoszą dzień w dzień igrając przed Nim przez cały czas .[Przyp.8,30]
Będąc rozkoszą i radością dla Ojca mając chwałę nieba od początku , to w oznaczonym czasie Bóg zamierza wypełnić swój zamysł . Stawia w swojej Radzie Najwyższej pytanie : kogo poślę ? I kto tam pójdzie ? [Iz.6,8] I oto decydująca chwila gdy warzą się losy człowieka na ziemi . OTO JA POŚLIJ MNIE ! [I.6,8] Pada odpowiedź . Teraz tworzy Bóg inny rodzaj światła i inny rodzaj życia jak na początku . Ja Jestem światłością świata mówi Jezus , kto We Mnie wierzy , choć by umarł żyć będzie . Pojawił się Bóg wśród ludzi w osobie niemowlęcia w żłobie na stepach betlejemskich . Następnie Jego nauczanie , Jego męczeńska śmierć i Jego zmartwychwstanie jest jedyną nadzieją dla rodzaju ludzkiego .
To Jezus Chrystus Boży Syn stał się Zbawicielem dla każdego , kto uwierzy w zwiastowaną Ewangelię i nie będzie obojętny na jej głos a przyjdzie do Niego .
Nie lękaj się , Jestem Pierwszy i Ostatni . OTO ŻYJĘ ! Mam klucze piekła i śmierci .[Ob.1,18]
Kończąc moje rozważania przytoczę Bożą Prawdę zapisaną w Biblii na ten temat : Kto mnie znalazł , znalazł życie i zyskał łaskę u Pana . Lecz kto mnie pomija , zadaje gwałt własnej duszy . Wszyscy którzy mnie nienawidzą miłują śmierć . [Przyp.8,35-3]

Komentowanie zamknięte.